Tuyển dụng 67 việc làm Android trong tháng 06/2019

1. Lập Trình Android - ADT GROUP

· Phân tích yêu cầu bài toán, thiết kế và Phát triển các mobile app trên nền tảng Android cho những dự án nội bộ của công ty ( product) · Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án. · Phối hợp hiệu quả cùng nhóm thiết kế, lập trình để cho ra sản phẩm tốt nhất. · Báo cáo cô ... - [xem chi tiết]

2. Mobile Developers & Fresher (Ios/Android) - 365 SOFTWARE JSC

Phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS/Android cho hệ thống POS365.vn. Đảm bảo chất lượng, hiệu năng cũng như độ ổn định của sản phẩm. Phối hợp với các thành viên trong team & các phòng ban khác để xây dựng các tính năng mới. Tìm & sửa lỗi của sản phẩm trong quá trình vận hành. - [xem chi tiết]

3. Lập Trình Viên Mobile App (iOS, Android) - Trust Media

Lập trình phát triển ứng dụng di động trên nền tảng IOS. Nghiên cứu, phân tích, thiết kế, tối ưu cho các dự án. Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn. Phân tích, thiết kế module chi tiết và lập trình cho các hệ thống phần mềm sử dụng các ngôn ngữ: Swift, Object C,… - [xem chi tiết]

4. Android Developer - Daviteq

Quy trình phát triển sản phẩm dựa trên Srum Agile. Tham gia nhóm phát triển sản phẩm phần mềm dựa trên nền tảng mobile của công ty(Phòng R&D). Phát triển & nghiên cứu các tính năng mới: Có thể tự đề xuất các tính năng hay(khuyến khích), từ giám đốc,từ srum master, từ stakeholder. - [xem chi tiết]

5. Mobile Developer - SolarBK

Phát triển ứng dụng mobile trên React Native Kiểm tra bảo trì ứng dụng và cập nhật các tính năng mới trên 2 hệ điều hành Android và iOS theo yêu cầu. Hỗ trợ các phòng ban khi có nhiệm vụ liên quan đến kỹ thuật và các sản phẩm R&D Hỗ trợ đào tạo chuyển giao công nghệ Biên dịch tài liệu hướng dẫn về thiết bị, công - [xem chi tiết]

6. Senior IOS/Android Developer - Dotmark Connect

Design and build advanced applications for the mobile platforms Colloborate with cross-functional team to define, design and ship new future Work with outside data sources and APIs Uni-test code for robustness Work on bug fixing and improving application performance. - [xem chi tiết]

7. Android Developer - RGF HR Vietnam

Design and build applications for Android platform; Ensure the performance, quality, and responsiveness of applications; Identify and correct bottlenecks and fix bugs; Help maintain code quality, organization, and automatization; Collaborate with a cross-functional team to define, design, and ship new features; B ... - [xem chi tiết]

8. Nhân Viên IT Android + Ios (It) - Reeracoen Vietnam

Phát triển ứng dụng trong Android cho nhiều kích cỡ màn hình thiết bị và phiên bản HĐHThành thạo Android JavaDữ liệu từ xa thông qua API REST và JSON cũng như tích hợp với các thư viện và API của bên thứ baViết mã OOP và phát triển ứng dụng bằng MVC, MVP hoặc MVVMSử dụng Git và Android StudioMong muốn ... - [xem chi tiết]

9. Android Developers - Quodisys

We’re looking for a few passionate Android Developers who love to create innovative mobile applications for the Android phone and tablet. If you consider yourself as a creative thinker, passionate about your work, learning and trying the newest technology, then you should join us! Quodisys is a young international ... - [xem chi tiết]

10. Technical Manager - Seldat distribution Inc.

*** Job purpose:We are seeking talented Technical Manager who will be responsible to manage our team of developers to create quality and innovative content for our users.*** Job Descriptions:• Manage the team of 6-25 developers which will include PHP developer, Android and iOS developer and Front End developer.• H ... - [xem chi tiết]

11. Mobile Apps Developer - VelaCorp

Phát triển ứng dụng di động cho các hệ điều hành Android (Java/Kotlin) và iOS (Objective-C/Swift) Nhận yêu cầu từ team leader, phân tích yêu cầu, estimate và làm schedule cho phần việc của mình, code, test và fix bug Nghiên cứu các công nghệ mới phù hợp phục vụ cho các dự án đầu tư của công ty. Tham gia phân tích ... - [xem chi tiết]

12. Senior Android Developers - Reeracoen Vietnam

Developing apps in Android for multiple device screen sizes and OS versionsProficient with Android JavaRemote data via REST APIs and JSON as well as integrating with third-party libraries and APIsWriting OOP code and develop apps using MVC, MVP or MVVMUsing Git and Android StudioDesire to build a high... - [xem chi tiết]

13. Android Developer - EPR

Công việc và nghiệp vụ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. - [xem chi tiết]

14. Android Developer - Fsoft

Tham gia phát triển các dự án Android với khách hàng Nhật Bản. Tham gia phân tích requirement, thiết kế kiến trúc ứng dụng, kiến trúc hệ thống. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án. - [xem chi tiết]

15. Senior Android/IOS Developer - Fsoft

Develop Mobile Development Framework (iOS/Android) which will be applied for all mobile project in FSOFT - [xem chi tiết]

16. Mobile Developer (Android&iOS) - Aleph

·Take part in professional mobile application development projects ·Writes design/implementation documentation ·Be responsible for designing, implementing, unit testing, code reviewing in various components/projects ·Creates, units test, maintains and troubleshoots software ·Creates prototype/test applications ·Wo ... - [xem chi tiết]

17. Mobile App Developers (Android, iOS) - TLSoft Co., Ltd

Xây dựng phần mềm theo đúng tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng, tài liệu phân tích thiết kế, và đúng tiến độ. Đảm bảo ứng dụng đã được unit test trước khi bàn giao cho đội Kiểm thử. Xây dựng tài liệu chuyên môn. - [xem chi tiết]

18. Mobile Apps Dev (Android, iOS) - DEFIDE CO.,LTD

Design and Develop iOS and/or Android applications. System Design including basic and detail design Writing program documentation Develop “cool” applications which provides the interactions with users in order to enhance the user experience. Prepare and perform unit test Perform other duties as assigned - [xem chi tiết]

19. AI Developer (Android, Python) - IVC

Utilizing the A.I technology developing the object Recognition/detection/Autonomous tools and solutionsAnalyze and create software specificationCreate System Design with instruction from Team LeadCreate Detail Design independentlyDo coding and unit testProvide technical guidance, review on source code ... - [xem chi tiết]

20. Mobile Developer (iOS, Android) - IVC

Implement project tasks (code, design, test)Perform reviewing to keep quality of your team's tasksMake reasonable estimation for tasks and control the spent timeDevelop technical capability for company - [xem chi tiết]