Tuyển dụng 23 việc làm Big Data/Hadoop trong tháng 07/2019

1. [Hà Nội] Senior Data Engineer - Watcontre

+ Thời gian làm việc: T2-T6 từ 8h00-17h30 + Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án để xử lý dữ liệu lớn cho một tập đoàn lớn của Nhật Bản Học cách tiếp thu công nghệ và phát triển sản phẩm cho Việt Nam và Đông Nam Á Tham gia vào hiệu suất tối ưu cho các truy vấn SQL trên một lượng lớn dữ liệu (HiveSQL) Xử ... - [xem chi tiết]

2. Senior Data Engineer - Watcontre

Participate in projects to handle big data for a large Japanese corporation Learn to acquire technology and develop products for Vietnam and Southeast Asia Participate in optimal performance for SQL queries on large amounts of data (HiveSQL) Handling medium to difficult requirements in the project Provid ... - [xem chi tiết]

3. Senior Data Engineer - Watcontre

Participate in projects to handle big data for a large Japanese corporation Learn to acquire technology and develop products for Vietnam and Southeast Asia Participate in optimal performance for SQL queries on large amounts of data (HiveSQL) Handling medium to difficult requirements in the project Provid ... - [xem chi tiết]

4. AI Engineer - Watcontre

Dịch các nhu cầu chức năng thành thông số kỹ thuật, thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình. Làm việc với nhóm phát triển để lập kế hoạch và thực hiện thu thập Dữ liệu lớn, các chủ đề liên quan đến CNTT và lập trình viên Phân tích dữ liệu thu thập để phát triển các mô hình tính toán Thiết k ... - [xem chi tiết]

5. Intern iOS Developer - Briswell

Được BSE, Communicator giải thích spec dựa theo tài liệu thiết kế cơ bản để hiểu rõ yêu cầu. Từ tài liệu thiết kế cơ bản, hiểu rõ chi tiết cần lập trình và thiết kế các class. Thực hiện viết code. Review code dựa theo coding rule. Thực hiện unit test dựa trên check-list unit test. Báo cáo thời gian thực tế làm ta ... - [xem chi tiết]

6. Kỹ Sư Dữ Liệu - SVTECH

Database, Data Intergration: Oracle, SQL Giải pháp Data warehouse Các công cụ ETL (Extract, Transform, Load) + Data model Nền tảng Hadoop, Spark, NoSQL Thiết kế, triển khai (cài đặt, cấu hình, quản trị, troubleshoot) các sản phẩm Database. Chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cho dự án. Tham gia các lớp học đào tạo chuyên - [xem chi tiết]

7. Kỹ Sư Quy Hoạch Thiết Kế Hạ Tầng - Viettel

Quy hoạch và thiết kế hạ tầng cho toàn bộ các ứng dụng CNTT trong Tập đoàn Viettel ( tại thị trường VN và 10 nước trên Viettel đầu tư trên thế giới). Nghiên cứu và thử nghiệm các xu thế công nghệ mới nhất trên thế giới về hạ tầng CNTT (máy chủ, thiết bị lưu trữ, cloud platform (openStack,Vmare …), Bigdata plat ... - [xem chi tiết]

8. Kỹ Sư Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Viettel

Quản trị, vận hành các hệ thống CSDL của Tập đoàn bao gồm các hệ thống Core BCCS, hệ thống các dịch vụ Vas, hệ thống ERP, báo cáo, Khắc phục các sự cố khai thác về dữ liệu. Giám sát, hiệu chỉnh nâng cao hiệu suất truy cập CSDL. Giám sát phân quyền và bảo đảm an ninh CSDL. Backup, dự phòng và phục hồi hệ ... - [xem chi tiết]

9. Kỹ Sư Vận Hành Khai Thác - Viettel

Triển khai, cài đặt, tích hợp hệ thống Router, Switch, Firewall. Giám sát hệ thống, thực hiện xử lý sự cố mạng LAN, MAN, WAN. Hỗ trợ thiết kế, đưa ra phương án tối ưu hệ thống mạng. - [xem chi tiết]

10. Kỹ Sư Thiết Kế Triển Khai Truyền Hình (DS) - Viettel

Xây dựng giải pháp thiết kế hệ thống cung cấp truyền trình (Headend, OTT, IPTV). Nghiên cứu xu thế công nghệ của thế giới về hạ tầng cung cấp dịch vụ truyền hình và xử lý video (cloud, Big data, ảo hóa, HLS/MPEG DAS, H265-HEVC…) để nâng cao hiệu quả và tối ưu hệ thống mạng lưới. Thử nghiệm và triển khai hệ t ... - [xem chi tiết]

11. Software Engineer (Analytics, Big Data) - Knorex

Develop clever algorithms and pragmatic solutions to our data analytics problems. Develop metrics to measure the outcome/impact of your introduced solutions. Develop and maintain API to support other teams in retrieving the metrics Work with other members to implement and integrate into our existing systems. Docu ... - [xem chi tiết]

12. IT Business Analyst - Dxc Vietnam

• Analyze and document business requirements in details by using UML Diagrams, Use Cases, Functional Specifications and communicate them clearly to Stakeholders and Software Development Team.• Maintain all Requirement Artifacts during the Software Development Lifecycle.• Verify all requested requirements are inclu ... - [xem chi tiết]

13. Kỹ Sư Bigdata - Viettel Telecom

+ Chịu trách nhiệm phát triển các module phần mềm theo thiết kế cho trước nhằm thực hiện chuyên sâu một hoặc một số bước trong cả luồng (pipeline) thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu, lưu trữ, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu lớn.+ Xây dựng, kiểm thử và tối ưu các truy vấn chạy một lần hoặc định kỳ trên cá ... - [xem chi tiết]

14. Kỹ Sư Vận Hành Khai Thác Bigdata - Viettel Telecom

Quản trị, vận hành, khai thác các hệ thống BigData, NoSQL thông tin khách hàng và mạng lưới lớn của Tập đoàn Viettel. Thiết kế và triển khai hệ thống phân tán, khả năng mở rộng cao dùng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu hàngpetabytes. Xây dựng, phát triển, vận hành các công cụ quản lý và hệ thống BigD ... - [xem chi tiết]

15. Kỹ Sư Thiết Kế Triển Khai Truyền Hình (DS) - Viettel Telecom

Xây dựng giải pháp thiết kế hệ thống cung cấp truyền trình (Headend, OTT, IPTV). Nghiên cứu xu thế công nghệ của thế giới về hạ tầng cung cấp dịch vụ truyền hình và xử lý video (cloud, Big data, ảo hóa, HLS/MPEG DAS, H265-HEVC…) để nâng cao hiệu quả và tối ưu hệ thống mạng lưới. Thử nghiệm và triển khai hệ t ... - [xem chi tiết]

16. Kỹ Sư Thiết Kế Triển Khai CNTT (DS) - Viettel Telecom

Quy hoạch và thiết kế hạ tầng cho toàn bộ các ứng dụng CNTT trong Tập đoàn Viettel ( tại thị trường VN và 10 nước trên Viettel đầu tư trên thế giới). Nghiên cứu và thử nghiệm các xu thế công nghệ mới nhất trên thế giới về hạ tầng CNTT (máy chủ, thiết bị lưu trữ, cloud platform (openStack,Vmare …), Bigdata plat ... - [xem chi tiết]

17. Kỹ Sư Quy Hoạch Thiết Kế Hạ Tầng - Viettel Telecom

Quy hoạch và thiết kế hạ tầng cho toàn bộ các ứng dụng CNTT trong Tập đoàn Viettel ( tại thị trường VN và 10 nước trên Viettel đầu tư trên thế giới). Nghiên cứu và thử nghiệm các xu thế công nghệ mới nhất trên thế giới về hạ tầng CNTT (máy chủ, thiết bị lưu trữ, cloud platform (openStack,Vmare …), Bigdata plat ... - [xem chi tiết]

18. Kỹ Sư Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Viettel Telecom

Quản trị, vận hành các hệ thống CSDL của Tập đoàn bao gồm các hệ thống Core BCCS, hệ thống các dịch vụ Vas, hệ thống ERP, báo cáo, Khắc phục các sự cố khai thác về dữ liệu. Giám sát, hiệu chỉnh nâng cao hiệu suất truy cập CSDL. Giám sát phân quyền và bảo đảm an ninh CSDL. Backup, dự phòng và phục hồi hệ ... - [xem chi tiết]

19. Chuyên Viên Nghiên Cứu Công Nghệ - Viettel Telecom

Nghiên cứu xu hướng công nghệ mới của các sản phẩm CNTT.Phát triển các sản phẩm, thử nghiệm và phân tích đánh giá để lựa chọn sản phẩm công nghệ phù hợp.Tư vấn, cải tiến chất lượng, hiệu năng cho các sản phẩm hiện có. - [xem chi tiết]

20. Data Warehouse Etl Developer - Fsoft

JOB PURPOSE:The Data Warehouse ETL Developer & Engineer will be a key resource to work across our full BI, analytics and DWH stack delivering quality software for extracting, transforming and loading data into various locations. Keys to this position are the ability to excel in identification of problems from a bu ... - [xem chi tiết]