Tuyển dụng 44 việc làm Data Analytics trong tháng 07/2019

1. Chuyên Viên Data Analyst - Callus

Lập báo cáo hiệu suất bán hàng. Chuẩn bị phân tích phân đoạn ad hoc để xác định phân khúc hiệu suất kém. Làm việc với các bộ phận khác để hiểu hành vi Bán hàng và đề xuất thay đổi chính sách để cải thiện. Chuẩn bị tính toán khuyến khích cho tất cả các đội bán hàng. Làm việc với nhóm BICC trong việc tiến ... - [xem chi tiết]

2. System Analyst - AQUA Việt Nam

Examine and evaluate current systems Identify system requirements Liaise with users to track additional requirements and features Document interfaces between new and legacy systems Collaborate with IT team and developers to produce new systems Validate changes by testing programs Train users on the new operation - [xem chi tiết]

3. [Hà Nội] Senior Data Engineer - Watcontre

+ Thời gian làm việc: T2-T6 từ 8h00-17h30 + Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án để xử lý dữ liệu lớn cho một tập đoàn lớn của Nhật Bản Học cách tiếp thu công nghệ và phát triển sản phẩm cho Việt Nam và Đông Nam Á Tham gia vào hiệu suất tối ưu cho các truy vấn SQL trên một lượng lớn dữ liệu (HiveSQL) Xử ... - [xem chi tiết]

4. Sa/Ba (Solution Area: Office 365 And Azure Services) - Watcontre

Contribute to all aspects of the product development process, from specification and design, throughout integration, release. Participate in the decision making process regarding the selection, customization and support of the array of software engineering tools used by the engineering group; i.e. version cont ... - [xem chi tiết]

5. SA/ BA ( Solution Area: Data Platform) - Watcontre

Translate requirements defined by customer into logical, economical and practical system designs. Analyze and design system flow and procedures to ensure high quality and efficient use of resources. Prepare detailed design from which complete sets of programs will be written. Working time: Mon-Fri (8:00 ... - [xem chi tiết]

6. Senior Data Engineer - Watcontre

Participate in projects to handle big data for a large Japanese corporation Learn to acquire technology and develop products for Vietnam and Southeast AsiaParticipate in optimal performance for SQL queries on large amounts of data (HiveSQL)Handling medium to difficult requirements in the projectProvide p ... - [xem chi tiết]

7. Senior Data Engineer - Watcontre

Participate in projects to handle big data for a large Japanese corporation Learn to acquire technology and develop products for Vietnam and Southeast Asia Participate in optimal performance for SQL queries on large amounts of data (HiveSQL) Handling medium to difficult requirements in the project Provid ... - [xem chi tiết]

8. Senior Data Engineer - Watcontre

Participate in projects to handle big data for a large Japanese corporation Learn to acquire technology and develop products for Vietnam and Southeast Asia Participate in optimal performance for SQL queries on large amounts of data (HiveSQL) Handling medium to difficult requirements in the project Provid ... - [xem chi tiết]

9. Business Analyst - TVE

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ đối tác và người dùng, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ, và quy trình để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng. Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án. Thực hiện ... - [xem chi tiết]

10. Ui/Ux Design Intern / Web Design Intern - Maison

Thiết kế, đo lường và cải tiến UI/UX cho tất cả các sản phẩm kỹ thuật cho tất cả các bên liên quan của công ty như: website của công ty, trang thương mại điện tử, ứng dụng di động của khách hàng, ứng dụng di động của nhân viên, mạng nội bộ, trang facebook, và nền tảng BI. Thực hiện nghiên cứu người dùng và đán ... - [xem chi tiết]

11. Thực Tập Sinh Data Analytic - Kyanon Digital

Biết sử dụng Tableau, Excel và chart của Excel, biết Google Analytic, Visualize dữ liệu để hiểu insight - [xem chi tiết]

12. Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) - NOVAON

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ trong các lĩnh vực: kế toán, ERP cho doanh nghiệp, quản lý quan hệ khách hàng (CRM)… Viết tài liệu giải pháp, tài liệu phân tich theo yêu cầu của nội bộ,khách hàng. Thực hiện test các chức năng phần mềm theo nghiệp vụ. Hỗ trợ triển khai, đào tạo và sử dụng phần mềm - [xem chi tiết]

13. Khoa Học Dữ Liệu - Openasia

Data/CRM strategy & architecture Develop Data/CRM strategy & platform for Openasia Group and its subsidiaries while master global platforms and understand their different capabilities in designing solutions such as Analytics, Social listening, CRM and Data warehouse. Work with subsidiaries’ team in developing the ... - [xem chi tiết]

14. Senior Data Analyst / Data Programmer - Epinion

Liaising with project manager in Vietnam or Europe for business needs, data requirements and expectations Developing technical solutions which are effective and efficient Ensuring that all requests are delivered with high quality Documenting project requirements, technical design and processes Doing impr ... - [xem chi tiết]

15. Data Analyst - DATAMART

Xây dựng báo cáo nội bộ, báo cáo quản trị theo định kỳ về hoạt động công ty.Xây dựng báo cáo phân tích tình hình bán hàng cho các nhà bán hàng của công ty.Tham gia các dự án của công ty trong vai trò phân tích dữ liệu từ khâu chuẩn bị dữ liệu, phân tích, documentation đến khâu xây dựng báo cáo và đề xuất. - [xem chi tiết]

16. Kỹ Sư Thiết Kế & Thẩm Định ( Design & Verification Engineer) - Dolphin Technology Vietnam Center

+ Phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu và thiết kế của IP số + Viết Testplan, Testcases + Viết Testbench dùng Verilog/System Verilog OVM/UVM + Tạo báo cáo coverage + Phối hợp gỡ lỗi với người thiết kế IP - [xem chi tiết]

17. Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( BA) - Giải pháp số VN

Làm việc trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu về nghiệp vụ phần mềm cần đáp ứng, từ đó viết thành tài liệu Phân tích yêu cầu và tài liệu Prototype. Đào tạo, giải thích cho Lập trình viên và Kiểm thử viên hiểu rõ mong muốn , nghiệp vụ của khách hàng để xây dựng phần mềm. Tham gia nghiệm thu phần mềm đảm bảo p ... - [xem chi tiết]

18. Kỹ Sư Dữ Liệu - Saigon Co-op

Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phân tích, hỗ trợ truy xuất dữ liệuXây dựng các tiến trình trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL)Xây dựng và cải tiến các thuật toán phân tích dữ liệu: khách hàng, tương quan sản phẩm, khuyến nghị sản phẩm cho khách hàng – đơn vị, khuyến nghị các chương trình khuyến mãi… ... - [xem chi tiết]

19. Trade Business Intelligence - Abbott

Data Warehouse Management + BI System Management, Enhancement and Modifications• Collect and analyze user feedback on issues and enhancement opportunities related to DWH/ BI tools and business processes.• Collaborate with IT and SFE to propose and align on initiatives needed and solutions to system/database/DWH/ ... - [xem chi tiết]

20. Quản Lý Dữ Liệu (Data Manager) - MB AGEAS LIFE

Oversee development and use of data systems and platformsDevelop, manage and maintain data policies and methodologies to ensure data integrity Develop and maintain data processes which ensure that they are fitting to serve the needs of MBAL Investigate and seek to remedy data quality issues and process fai ... - [xem chi tiết]