Tuyển dụng 5 việc làm Địa Chất trong tháng 06/2019

1. Thanh Tra Khoáng Sản (Inspector Mineral) - SGSVietnam

Receiving inspection order, inspection data from the Operation Manager/ Assistant O.M and performing preliminary preparation. Acknowledge the inspection order to confirm the receipt and understanding of instruction. Issuing of Field Inspection Report on the completion of an inspection. This report has to be ... - [xem chi tiết]

2. Kỹ Sư Địa Chất - XNKTAYDO

Khảo sát địa chất công trìnhPhối hợp cùng các bộ phận khác lập báo cáo, thuyết minh địa chất công trình, môi trường...Tham gia lập đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo thăm dò khoáng sản;Trực tiếp quản lí hoạt động thăm dò hoặc khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ của Công ty;Giám sát công tác khoan khảo sá ... - [xem chi tiết]

3. Kỹ Sư Địa Chất - Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Thực hiện các công việc của vị trí việc làm Điều tra viên tài nguyên nước dưới đất (thu thập, rà soát, tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin, điều tra thực địa...) - [xem chi tiết]

4. Cán Bộ Trắc Đạc - CEO Group

1. Thực hiện các công việc liên quan đến quan trắc: lắp đặt, đo đạc, phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu...2. Sử dụng phần mềm autocad để xử lí bản vẽ thiết kế thành bản vẽ phục vụ được cho trắc đạc.3. Sử dụng các loại máy trắc địa để triển khai bản vẽ thiết kế ra ngoài hiện trường phục vụ cho việc thi công4. Nhận ... - [xem chi tiết]

5. Thanh Tra (Inspector) - Intertek Vietnam

• To perform site-inspection effectively, professionally, precisely and punctually as assigned.• To prepare sufficient proper relevant documents, equipments for each assignment.• To keep office duly informed all information, events and anomalies occurring during inspection process.• To undertake specific/special t ... - [xem chi tiết]