Tuyển dụng 159 việc làm Giám Sát Sản Xuất trong tháng 08/2019 - Trang 1

1. [Giang Điền] Kỹ Thuật Viên Xưởng Sơn - Watcontre

Giám sát sản xuất, chất lượng sản phẩmSắp xếp phân bổ công việc trong bộ phận sơnTheo dõi tiến độ sản xuấtMột số công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc - [xem chi tiết]

2. Trưởng Ca Sản Xuất Kiêm KCS - Nesta

1, Trao đổi với thiết kế sản xuất về thông tin sản xuất, yêu cầu kỹ thuật theo từng dự án cụ thể. 2, Trực tiếp hướng dẫn, trao đổi với công nhân sản xuất về kỹ thuật sản xuất và yêu cầu chất lượng sản phẩm. 3, Kiểm tra kỹ thuật, chất lượng sản phẩm ở các khâu sản xuất ... - [xem chi tiết]

3. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm - Trần Thành Co.,Ltd

Đọc các tài liệu liên quan đến quy trình sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm từng công đoạn. Kiểm soát chất lượng theo tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm. Ghi chép đầy đủ, tỉ mỉ kết quả kiểm tra vào các sổ và biểu mẫu liên quan. Báo cáo số liệu theo yêu cầu của tổ trưởng sản xuất và trưởng nhóm qc. K ... - [xem chi tiết]

4. Quản Lý Sản Xuất - Watcontre

Lên kế hoạch, thực hiện và theo dõi quá trình sản xuất Sắp xếp và điều phối nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra Quản lý máy móc, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu đầu vào Tìm và phân tích vấn đề trong sản xuất và đề xuất giải pháp Lên kế hoạch mua nguyên vật liệu Chi tiết trao đổi k ... - [xem chi tiết]

5. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất - Worklink Vietnam- VGC Group

-Quản lý nhân lực, chất lượng sản phẩm của công đoạn sản xuất, lắp ráp. -Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

6. Quản Đốc Phân Xưởng (Workshop Manager) - Worklink Vietnam- VGC Group

Báo cáo tới: Giám đốc Sản xuất Cấp dưới: Đội trưởng ca, Đội trưởng Đội và vận hành viên Bao gồm tổng cộng 100 vận hành viên  Quản lý ban điều hành trung gian trong 3 ca để đảm bảo: Tuân thủ luật an toàn và kỷ luật Hoàn thiện các yêu cầu của khách hàng kịp thời Tăng cao hiệu suất Thu giảm phế liệu Huấn luyện ... - [xem chi tiết]

7. Quản Lý Sản Xuất - CCSC

Quản lý điều hành các kế hoạch sản xuất bao gồm các khâu: lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo sản xuất... nhằm đáp ứng các yêu cầu về: sản lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Xây dựng và đảm bảo thực hiện các qui trình công việc liên quan. Quản lý nguồn lực sản xuất (máy, trang t ... - [xem chi tiết]

8. Nhân Viên Phòng Sản Xuất - Điều Hành - Galaxy Shidax

1. Thực hiện các nhiệm vụ công việc theo sự phân công của trưởng, phó phòng Sản xuất, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất phục vụ tại hệ thống các bếp ăn tập thể (cơ sở).2. Xây dựng cơ chế kiểm soát, tổ chức thực hiện và hướng dẫn cho cơ sở thực hiện các quy trình sản xuất, phục vụ, chăm sóc khách hàng3. Kiểm soá ... - [xem chi tiết]

9. Nhân Viên Giám Sát Công Nhân Sản Xuất - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

Giám sát công nhân làm việc Rà soát công nhân khi ra vào cổng. Nhắc nhở thái độ công nhân, báo cáo khi có tiêu cực xảy ra. Chi tiết công việc trao đổi kĩ khi phỏng vấn. - [xem chi tiết]

10. Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất - anphatplastic

* Xây dựng và đánh giá việc thực hiện các công cụ quản lý của hệ thống sản xuất (35%)Xây dựng hệ thống quy trình sản xuất tại các Nhà máy sản xuất.Theo dõi và đánh giá việc thực hiện và tuân thủ quy trình làm việc của các bộ phận sản xuất.Hỗ trợ đào tạo các bộ phận sản xuất trong Nhà máy về hệ thống quản lý ... - [xem chi tiết]

11. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất - Watcontre

Quản lý nhân viên vận hành và trưởng nhóm, hàng hóa, chất lượng và số lượng Đảm bảo KPI, năng suất, an toàn Hỗ trợ cải thiện quy trình Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn - [xem chi tiết]

12. Quản Lý Sản Xuất - 21SIX

1. Xây dựng bộ máy tổ chức và quy trình tác nghiệp: Trực tiếp xây dựng các đơn vị sản xuất, các bộ phận trực thuộc theo yêu cầu của BGĐ để phục vụ nhu cầu SXKD của Công ty. Đề xuất cung cấp các nguồn lực cần thiết khác để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu về chức năng nhiệm vụ của Phòng. Điều phối nhân sự phù h ... - [xem chi tiết]

13. Quản Lý Sản Xuất - Watcontre

Lên kế hoạch, thực hiện và theo dõi quá trình sản xuất Sắp xếp và điều phối nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra Quản lý máy móc, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu đầu vào Tìm và phân tích vấn đề trong sản xuất và đề xuất giải pháp Lên kế hoạch mua nguyên vật liệu Chi tiết ... - [xem chi tiết]

14. Trưởng Nhóm Công Đoạn Sản Xuất Dược Phẩm (Production Leader) - Worklink Vietnam- VGC Group

● Control and manage each process in charge. ● Train operator of film coating process can perform the operation, cleaning and maintenance the tableting machine. ● Responsible for the management of workers/ personnel in the group, ensure: properly work, capacity and efficient operation, follow procedure strictly, f ... - [xem chi tiết]

15. Phó Phòng Sản Xuất - Watcontre

Quản lý, giám sát công việc sản xuất Tổng cộng khoảng 20-30 công nhân Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn - [xem chi tiết]

16. Nhân Viên Giám Sát Hiện Trường - NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM

Kiểm soát hoạt động sản xuất. Quản lý nhân viên , quản lý chất lượng sản phẩm. Triển khai hoạt động cải tiến công đoạn nhằm nâng cao tính năng sản xuất và chất lượng sản phẩm. Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên. - [xem chi tiết]

17. [Hải Dương] Trưởng Bộ Phận Khuôn - Watcontre

• Thực hiện quản lý chung bộ phận khuôn đúc nhựa: kế hoạch sản xuất, nhân sự, máy móc • Các công việc theo chỉ thị của cấp trên. - [xem chi tiết]

18. [Hải Dương] Giám Sát Bộ Phận Khuôn - Watcontre

• Thực hiện quản lý và giám sát kế hoạch sản xuất để đạt được mục tiêu.• Quản lý nhân lực, thiết bị sản xuất.• Tiến hành xử lý, báo cáo và chỉ thị khi phát sinh vấn đề• Thực hiện cải tiến liên tục nhằm nâng cao năng lực sản xuất của bộ phận• Tổ chức thực hiện đào tạo cho cấp dưới• Các công việc theo chỉ thị của cấ ... - [xem chi tiết]

19. [Hải Dương] Trưởng Bộ Phận Khuôn - Watcontre

• Thực hiện quản lý chung bộ phận khuôn đúc nhựa: kế hoạch sản xuất, nhân sự, máy móc• Các công việc theo chỉ thị của cấp trên. - [xem chi tiết]

20. [Hải Dương] Giám Sát Sản Xuất - Watcontre

• Thực hiện quản lý và giám sát kế hoạch sản xuất để đạt được mục tiêu.• Quản lý nhân lực, thiết bị sản xuất.• Tiến hành xử lý, báo cáo và chỉ thị khi phát sinh vấn đề• Thực hiện cải tiến liên tục nhằm nâng cao năng lực sản xuất của bộ phận• Tổ chức thực hiện đào tạo cho cấp dưới• Các công việc theo chỉ thị của cấ ... - [xem chi tiết]