Tuyển dụng 32 việc làm Kỹ Sư Cầu Nối trong tháng 08/2019

1. [Tokyo, Japan] Kỹ Sư Cầu Nối - Watcontre

* Làm việc onsite tại công ty của khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Off-shore ở Việt Nam.* Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: trao đổi, xác nhận, phân tích, nghiên cứu yêu cầu của dự án.* Thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống, viết tài liệu detail design và truyền đạt cho đội dự ... - [xem chi tiết]

2. [Hà Nội] Kỹ Sư Cầu Nối (Brse) - Watcontre

We are looking for an Bridge System Engineer[BrSE] who are strong experiences in web-based application and able to take care multiple projects with high performance to produce functional web system solutions. You will work directly with Japanese business team to decide product roadmap, define requirements and lead ... - [xem chi tiết]

3. Brse - Kỹ Sư Cầu Nối - Watcontre

Join the project of Add-On Solutions for G Suite / Whereas NextSet provides Add-On Solutions for Office365. Transfer the application requirements from Japanese to Vietnamese for Vn Team and vice versa. Coordinate, discuss within Project Team between VN Dev Team and Japan side. Monitor the Project timeline. ... - [xem chi tiết]

4. [Tokyo, Nhật Bản] Kỹ Sư Cầu Nối - Watcontre

* Làm việc onsite tại công ty của khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Off-shore ở Việt Nam.* Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: trao đổi, xác nhận, phân tích, nghiên cứu yêu cầu của dự án.* Thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống, viết tài liệu detail design và truyền đạt cho đội dự ... - [xem chi tiết]

5. Kỹ Sư Cầu Nối - Watcontre

Training tại HCM 2 tháng, sau đó sang Tokyo 1 năm ■Job description * Làm việc onsite tại công ty của khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Off-shore ở Việt Nam. * Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: trao đổi, xác nhận, phân tích, nghiên cứu yêu cầu của dự án. * Thực hiện phân tích và t ... - [xem chi tiết]

6. [Onsite Nhật] Kỹ Sư Cầu Nối - Watcontre

Onsite tại công ty của khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Off-shore ở Việt Nam. Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: trao đổi, xác nhận, phân tích, nghiên cứu yêu cầu của dự án. Thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống, viết tài liệu detail design và truyền đạt cho đội dự án ở Vi ... - [xem chi tiết]

7. [HCM] BPM (Bridge Project Manager) - Watcontre

■Job description: Project Management for web/mobile apps development project as BPM (Bridge Project Manager). Meeting directly with Japanese client/team members. Using latest development style, flow, environments and tools. Translating Japanese documents/tasks/etc..into English. Holding internal seminar (dev ... - [xem chi tiết]

8. Kỹ Sư Cầu Nối - Bse - Watcontre

■Job description: Project Management for web/mobile apps development project as Bridge Project Manager. Meeting directly with Japanese client/team members. Using latest development style, flow, environments and tools. Translating Japanese documents/tasks/etc..into English. Holding internal seminar (developm ... - [xem chi tiết]

9. Kỹ Sư Cầu Nối - SMARTNET

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và nhóm dự án Đọc hiểu bản yêu cầu công việc, liên lạc và báo cáo trực tiếp với khách hàng Quản lý nhóm, tư vấn và phân tích yêu cầu khách hàng Chịu trách nhiệm về các công việc được giao, quản lý tiến độ, chất lượng sản phẩm Kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi gửi ... - [xem chi tiết]

10. [Nhật Bản] Kỹ Sư Cầu Nối - Watcontre

Phát triển ứng dụng di động (iOS / Android ) Chuyển yêu cầu ứng dụng từ tiếng Nhật sang tiếng Việt cho đội ngũ Vn và ngược lại. Phối hợp, thảo luận trong Nhóm dự án giữa VN Dev Team và phía Nhật Bản. Theo dõi quá trình thời gian của dự án. Tham gia cuộc họp trên Skype Tham gia VN Dev Team để thảo luận, ... - [xem chi tiết]

11. [Tokyo] Kỹ Sư Cầu Nối - Watcontre

Mobile application development(iOS/Android)Transfer the application requirements from Japanese to Vietnamese for Vn Team and vice versa.Coordinate, discuss within Project Team between VN Dev Team and Japan side.Monitor the Project timeline.Join Skype meetingJoin VN Dev Team to discuss, negotiate with cli ... - [xem chi tiết]

12. Kỹ Sư BSE/PM - Watcontre

Mobile application development(iOS/Android)Transfer the application requirements from Japanese to Vietnamese for Vn Team and vice versa.Coordinate, discuss within Project Team between VN Dev Team and Japan side.Monitor the Project timeline.Join Skype meetingJoin VN Dev Team to discuss, negotiate with cli ... - [xem chi tiết]

13. [Tokyo] Kỹ Sư Bse/PM - Watcontre

Service : Develop web/mobile application for Japan market ■Job descriptionMobile application development(iOS/Android)Transfer the application requirements from Japanese to Vietnamese for Vn Team and vice versa.Coordinate, discuss within Project Team between VN Dev Team and Japan side.Monitor the Project tim ... - [xem chi tiết]

14. [Hà Nội] - Kỹ Sư Cầu Nối - Watcontre

Dự án phát triển và bảo dưỡng hệ thống đang hoạt động tại Nhật. Dự án này chia thành 2 team và 2 bạn này sẽ là key member cho 2 team nàySẽ có training từ tháng 6/2019 cho đến khi dự án chạy. Dự án sẽ làm việc trực tiếp với các kỹ sư ở NhậtKhi đã nắm được công việc, các kĩ sư cầu nối sẽ tạo lập nhóm, đóng vai ... - [xem chi tiết]

15. Kỹ Sư BrsE - Rikkeisoft

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.Là PM của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm Onsiters…Kiểm soát tiế ... - [xem chi tiết]

16. Kỹ Sư Cầu Nối (Bridge Software Engineer - BRSE) - Fsoft

Being responsible for create Basic Design or Detail Design using Japanese. Working in Japan (at least 6 months) then in Ho Chi Minh - [xem chi tiết]

17. Kỹ Sư BrSE - V-NEXT SOFTWARE

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam; Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam; Là PM của dự án: lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm Onsiters; Kiểm soát tiến độ ... - [xem chi tiết]

18. Bridge System Engineer - ARIS VIETNAM

Transfer the application requirements from Japanese to Vietnamese for VN Team and vice versa.Coordinate, discuss within Project Team between VN Dev Team and Japan side.Monitor the Project timeline.Join Video meeting with customer by Japanese.Join VN Dev Team to discuss, negotiate with clients about th - [xem chi tiết]

19. Bridge System Engineer - CEVN

Làm cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và Team phát triển dự án phần mềmNắm bắt đầy đủ, chính xác, rõ ràng các yêu cầu dự án từ phía khách hàng Nhật Bản và truyền đạt đến team phát triển dự án.Nắm bắt đầy đủ, chính xác các vấn đề dự án, báo cáo kịp thời và làm rõ vấn đề với phía khách hàng Nhật Bản.Phân tích ... - [xem chi tiết]

20. Kỹ Sư Cầu Nối Bse - CEVN

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và giám đốc trong việc quản lý dự án.Cơ hội đi onsite ngắn hạn/dài hạn tại Nhật. - [xem chi tiết]