Tuyển dụng 27 việc làm NodeJS trong tháng 06/2019

1. [HCM] Trưởng Nhóm Kỹ Thuật (Tech Lead - PHP) - Watcontre

1) Develop Research platform -Join develop Research platform team for ASEAN market(Vietnam,Thailand,Indonesia) -Requirement Definition,Architectural design,development,testing.. 2)Business consulting -Corporate with Senior Consultant, provide consultation for client and develop MVP (Minimum Viable Product) -Deeply ... - [xem chi tiết]

2. Full Stack Developer Reactjs, Nodejs - Watcontre

Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án. Tham gia vào các diễn đàn, tech show về công nghệ của công ty. - [xem chi tiết]

3. Lập Trình Php (Php Developer) - PHUONG CHI SOFTWARE

• Xây dựng hệ thống quản lý data của công ty.• Code/Test/Debug các tools theo yêu cầu về việc phát triển dự án/dự án mới với ngôn ngữ PHP, FW/CMS: Laravel, Codeigniter, Wordpress..• Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới với Front End, Back End để áp dụng/phát triển dự án: NodeJS, ReactJS ...• Tối ưu hóa/cải tiến hệ ... - [xem chi tiết]

4. Lập Trình APPS / Lập Trình Viên - thebank

Nodejs Developer: Xây dựng webservice bằng REST API và WebSocket. Mobile Developer: Phát triển các ứng dụng mobile trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm trên nền tảng react-native cũng như native Golang Developer: Phát triển các phần mềm công cụ hạ tầng bằng ngôn ngữ golang - [xem chi tiết]

5. Full Stack Developer - CAPGEMINI VIETNAM

Additionally, Candidates will have following duties:o Cooperate with IoT architect, oversee team and partners, Vietnam team.o Propose approach/tool/frameworks to fit to purpose.o Participates in R&DOPPORTUNITIES:o Having chance to work for worldwide customers and partners.o Having chance to work with international ... - [xem chi tiết]

6. Lâp Trình Viên (Senior Developer - Mean Stack, Ionic & Cordova Application) - PwC Vietnam

• Web application development, coding, design & architecture• Advise on web applications strategy, technology stack for web application development• Ensure web applications comply with the application security. To implement secure web applications, authentication & authorization • Ensure application development li ... - [xem chi tiết]

7. Back - End Dev: Nodejs Và Mongodb - Yeah1

+ Xử lý data+ GraphQL API+ Xây dựng vàquản lý hệ thốngCrawle - [xem chi tiết]

8. Junior Nodejs - Reeracoen Vietnam

• Phân tích yêu cầu, phát triển khái niệm cho các giai đoạn tiếp theo của Quy trình phát triển phần mềm (tự lực);• Chuẩn bị tài liệu liên quan đến các nhiệm vụ nhất định;• Mã hóa• Sửa lỗi quỹ trong quá trình xem xét mã;• Sửa lỗi quỹ trong quá trình kiểm tra các chức năng của hệ thống;• Tổ chức công việc riêng trên ... - [xem chi tiết]

9. Senior Node - Reeracoen Vietnam

Phân tích và phát triển dịch vụ web quảng cáo trực tuyến. Làm việc chặt chẽ với nhóm ứng dụng khách và nhóm thiết kế sản phẩm để lặp lại nhanh chóng các tính năng và thử nghiệm mới. Tạo mã chất lượng cao và chịu trách nhiệm tìm kiếm các phương pháp tốt nhất có thể, tối ưu hóa và sửa lỗi. Khắc phục sự cố mã ... - [xem chi tiết]

10. Software Architect - Tenpoint7

The ideal candidate has extensive experience designing and developing software systems and applications. You can create software tailored to a clients’ specific needs or create products geared for consumers, such as web application. You act as high-level decision makers in the process, determining everything from ... - [xem chi tiết]

11. Software Engineers (Nodejs) - FETCH

Fetch Technology is a comprehensive global provider of Human Resource Outsourcing Services in IT field such as recruitment, training and coaching programming languages, consulting and human resources management. Founded in 2016, Fetch Technology Vietnam helps IT organizations of all types and sizes unlock their bu ... - [xem chi tiết]

12. DevOps Developer (Python/NodeJS) - Solis Lab

Be creative and brainstorm on production and process enhancements so that our team continues to deliver better products in less time with less effort. Build custom Continuous Integration and Continuous Delivery processes in order to speed up our deployment and QA process. Automate all aspects of our current busin ... - [xem chi tiết]

13. Lập Trình Viên ReactJS - CO-WELL

Phát triển Single Page Application website bằng React Javascript. Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp. - [xem chi tiết]

14. NodeJS Developer - V-NEXT SOFTWARE

Lập trình chính trong dự án lớn gia công phần mềm sử dụng NodeJS cho khách hàng Nhật; Phân tích yêu cầu từ phía khách hàng; Thực hiện viết tài liệu design cho chức năng được đảm nhận; Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp. - [xem chi tiết]

15. Sever Game Java - Bạch Tuộc Số JSC

Lập trình Server cho Game bằng Java Triển khai và vận hành Game Server Tối ưu hóa, tăng cường bảo mật cho Server. Triển khai và vận hành game - [xem chi tiết]

16. Fullstack NodeJS/AngularJS Devs - ReStaff

Develop user friendly web human resource management system with thelatest web development technologies mainly onNodeJS and AngularJs Participate in different phases of the software development cycle including analyzing & designing, implementing, testing, and documenting Working with product team and stakeholders - [xem chi tiết]

17. NodeJS Developer - Ominext J.S.C

– Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng backend Node JS cho khách hàng Nhật Bản. – Được tham gia đồng hành cùng với các startup trẻ hoặc những tập đoàn lớn của Nhật để xây dựng các sản phẩm y tế hướng tới hàng triệu người dùng tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam. – Làm việc theo sự phân công của Trưởng nh ... - [xem chi tiết]

18. Web Developer (PHP, Node JS) - Ominext J.S.C

Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng PHP cho khách hàng Nhật Bản.Được tham gia đồng hành với những tập đoàn lớn của Nhật để xây dựng các sản phẩm y tế hướng tới hàng triệu người dùng tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam.Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm / quản lý dự án, phối hợp giữa các nh ... - [xem chi tiết]

19. Javascript Developer - Quant Edge JSC

JavaScript programming: programming, planning, functional module design, build tools, test writing. Use one of the libraries or frameworks: JavaScript / React Native / NodeJS / AngularJS Firebase / ReactJS / ExpressJS / VueJS Participate in project development (web / mobile ...) Participate training, lea ... - [xem chi tiết]

20. Developer ( Javascript/ Nodejs/ Reactjs/ Angularjs) - Quant Edge JSC

Lập trình JavaScript: viết chương trình, lập kế hoạch, thiết kế module chức năng, xây dựng công cụ cài đặt, viết thử nghiệm.Sử dụng một trong số các thư viện hoặc framework như:• JavaScript / Firebase / NodeJS / ExpressJS• React Native / ReactJS / AngularJS / VueJSTham gia phát triển theo từng dự án (web/mo ... - [xem chi tiết]