Tuyển dụng 95 việc làm Pháp Chế trong tháng 08/2019

1. Chuyên Viên Pháp Lý - TWGroup

Soạn thảo, thẩm định tính pháp lý các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, tài liệu của Tập đoàn Nghiên cứu và tư vấn pháp lý liên quan đến các dự án của Tập Đoàn Thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tư vấn cho BLĐ và các BP những vấn đề liên quan đến giải quyết tranh c ... - [xem chi tiết]

2. Chuyên Viên Pháp Chế - TOCOTOCO

Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác lập kế hoạch triển khai kế hoạch hoạt động pháp chế hàng năm, hàng tháng; Xây dựng quy định, quy trình liên quan tới nghiệp vụ pháp chế Tham gia phối hợp hoặc trực tiếp hoàn tất các thủ tục pháp lý khi mở, đóng Cửa hàng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức ... - [xem chi tiết]

3. Thực Tập Viên Pháp Lý - Nguyễn Kim

Biên soạn, soát xét các thủ tục, qui định, qui trình, hợp đồng thương mại, ... và các hồ sơ pháp lý liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng Pháp Lý / Ban Giám Đốc Pháp Lý. Thực hiện các công việc liên quan hành chính cho Khối Pháp Lý. Liên hệ, làm việc, hoàn thiện thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức c ... - [xem chi tiết]

4. Chuyên Viên Pháp Lý - Nguyễn Kim

Soạn thảo và hoàn thiện tất các văn bản ban hành tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ theo qui định Công ty và pháp luật. Kiểm tra, soát xét tất cả các văn bản, hợp đồng kinh doanh tại Công ty nhằm đảm bảo không xảy ra các trường hợp sai soát và bất lợi trong tương lai. Tư vấn pháp lý, hoàn thiện thủ tục pháp lý cho ... - [xem chi tiết]

5. Giám Sát Pháp Lý (Legal Supervisor) - VK Plus Trading & Services Co., Ltd.

Consulting legal, including: current legal, approval procedures for investment project, real estate trading, all kinds of contract,... Detailed tasks will be discussed further when interview. - [xem chi tiết]

6. Giám Đốc Pháp Lý - Sở Hữu Trí Tuệ & Marketing (Legal Manager - Intellectual Property & Marketing) - Masan Consumer

Responsible for overseeing all legal activities of intellectual property. Responsible for drafting, supervising and participating in legal advice for relevant departments to implement the publication. Taking legal responsibility for activities related to promotion, advertising, export and guiding / consultin ... - [xem chi tiết]

7. Chuyên Viên Pháp Chế - Quốc Tế Hải Long

Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng hệ thống pháp chế, các nội quy/quy định/văn bản pháp luật của Công ty; Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty; Soạn thảo, rà soát, tham gia đàm phán các văn bản pháp lý liên quan đến lao động, thuê mướn địa điểm,mua bán hàng hóa/dịch vụ, Tham ... - [xem chi tiết]

8. Nhân Viên Pháp Chế - FUTA

Ra hiện trường xử lý tai nạn xe Taxi Hỗ trợ lái xe Taxi làm việc với phía liên quan Thực hiện hồ sô bảo hiểm và theo dõi tiến độ làm bảo hiểm xe tai nạn Thường xuyên kiểm tra tác phong, đồng phục của nhân viên lái xe, điều hành điểm tiếp thị Giải quyết các vấn đề phát sinh theo chỉ đạo của Trưởng Trung T ... - [xem chi tiết]

9. Nhân Viên Pháp Lý Bất Động Sản - Cam Lâm

Thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý dự án liên bất động sản của công ty theo đúng quy luật, chủ trương và kế hoạch phê duyệt.Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến tố tụng, tranh chấp, ký kết hợp đồng giữa công ty và khách hàng, kiểm tra hợp đồng của đối tác.Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ... - [xem chi tiết]

10. Chuyên Viên Pháp Chế - Vinsmart

1. Chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho ban điều hành, các phòng ban các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty và thực hiện các công việc được phân công thuộc phạm vi chức năng của Phòng Pháp chế nhằm giúp công ty hạn chế và kiểm soát tốt các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động;2. Thẩm định pháp ... - [xem chi tiết]

11. Trưởng Nhóm Phòng Pháp Chế - Fuji Xerox

* Mô tả công việc:Nhân viên/ Trưởng nhóm phòng Pháp chế tham mưu, hỗ trợ cho Trưởng phòng, để thực hiện tất cả các hoạt động pháp lý của công ty, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan, nội quy, quy định và điều lệ công ty, cũng như là nghị quyết của Ban Giám đố ... - [xem chi tiết]

12. Chuyên Viên Pháp Chế - Vietrans

Đàm phán, thương thảo Hợp đồng với khách hàng.Soạn thảo, review, thẩm định, đánh giá tính pháp lý các Hợp đồng, tài liệu, hồ sơ, chứng từ nội, ngoại của Công ty về cả 3 mảng: Xuất nhập khẩu, Logistics và Xây dựng.Tư vấn về mặt pháp lý cho Ban Lãnh đạo Công ty và các phòng ban về các hoạt động kinh doanh của ... - [xem chi tiết]

13. Chuyên Viên Pháp Chế - IDOCEAN

Soạn thảo, thẩm tra các hợp đồng, văn bản, công văn và hỗ trợ trong việc ban hành và sử dụng những văn bản pháp lý của Công ty nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý có thể xảy ra. Nghiên cứu và cập nhật luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty (Phân phối / Th ... - [xem chi tiết]

14. Chuyên Viên Pháp Chế Dự Án - TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ

Nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, công văn, quyết định, hợp đồng kinh tế phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty;Soạn thảo và thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi, bổ sung hồ sơ pháp lý của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện tai các cơ quan chức năng có thẩm quyền;Chị ... - [xem chi tiết]

15. Nhân Viên Pháp Lý (Legal Officer) - songhanVN

Compile, proofread and revise drafts of legal documents and reportsPerform accurate legal research and analysisDaily record keeping withelectronicand hard copy filing of documents; maintain and update database and tracking systemLicense Process, New Business Place EstablishmentPerforms related Legal as a ... - [xem chi tiết]

16. Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động Cao Cấp - SHB

Xây dựng cơ chế/chính sách/quy trình/quy định, Dự báo xu hướng QHLĐ, Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khủng hoảng, tranh chấp lao động, Giải quyết nghỉ việc, ký HĐLĐ, Phát triển nghiệp vụ chuyên môn, lĩnh vực QHLĐ. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất ý kiến xây dựng khung nội dung, cho ý kiến về các dự thảo quy trình/quy đị ... - [xem chi tiết]

17. Trưởng Phòng Pháp Chế - HAHALOLO

Chi tiết công việc được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.CÔNG VIỆC CHÍNHTrưởng phòng Pháp chế chịu trách nhiệm trong việc điều hành phòng pháp chế, giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của công ty, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan, nội quy, quy định và đi ... - [xem chi tiết]

18. Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế - An Phát Holdings

Thực hiện nhiệm vụ Pháp chế: theo sự phân công của Giám đốc ban và/hoặc Trưởng phòng pháp chếSoát xét, thẩm định các dự thảo văn bản;Dự thảo, thẩm định pháp lý đối với các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với đối tác;Thẩm định pháp lý các dự án đầu tư;Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp l ... - [xem chi tiết]

19. Giám Đốc Ban Pháp Chế - An Phát Holdings

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆCĐảm bảo công tác pháp chế trong Tập đoàn triển khai liên tục, hiệu quả.* Nhiệm vụ:1. Hoạch định chiến lược: Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành động công tác pháp chế cho Tập đoàn phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn2. Xây dựng và phát triển tổ chức (cái thiện, đổi mới, gia tăng giá ... - [xem chi tiết]

20. Giám Sát Bộ Phận Pháp Chế (Legal Supervisor) - Emart Vietnam

Maintain the effective and efficient management of the Legal department, provision of legal advisory services and ensuring effective management of legal and contractual risks. Task Management Preparing commercial contracts and related legal documents for the company operationReviewing all agreements and contracts ... - [xem chi tiết]