Tuyển dụng 8 việc làm Thiết Kế Vi Mạch trong tháng 08/2019

1. Nhân Viên Thiết Kế - Worklink Vietnam- VGC Group

Thiết kế bản mạch, tools, jigs Với các bạn nữ: Phụ trách tài liệu của phòng kỹ thuật Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn - [xem chi tiết]

2. [Bình Dương] Kỹ Sư Thiết Kế PCB - Watcontre

+ Thời gian làm việc: Thứ 2 Thứ 6: 8:00-17:00 và Thứ 7 làm việc cách tuần + Mô tả công việc: 1. Phân tích và thực hiện thiết kế PCB theo các thông tin và yêu cầu của khách hàng khi thiết kế PCB để đảm bảo việc thiết kế đúng theo yêu cầu của khách hàng. Nhận thông tin dự án và làm việc trực tiếp với kỹ sư ứng d ... - [xem chi tiết]

3. Rpa Uipath - Watcontre

Thiết kế và kiểm tra các quy trình tự động hoá bằng công cụ RPA UiPath Studio. Sử dụng UiPath Orchestrator để triển khai các quy trình đã phát triển. Hỗ trợ, duy trì, giám sát và khắc phục sự cố trong quá trình vận hành các quy trình RPA UiPath. Thời gian làm việc: 08h30 17h30 từ thứ 2 thứ 6 - [xem chi tiết]

4. Kỹ Sư Thiết Kế PCB (Printed Circuit Board) - Watcontre

1. Phân tích và thực hiện thiết kế PCB theo các thông tin và yêu cầu của khách hàng khi thiết kế PCB để đảm bảo việc thiết kế đúng theo yêu cầu của khách hàng.Nhận thông tin dự án và làm việc trực tiếp với kỹ sư ứng dụng PCB về chi tiết dự án khi đảm nhận thiết kế PCBKiểm tra các thông tin đầu vào, đảm bảo đầy ... - [xem chi tiết]

5. Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm - Watcontre

Sử dụng phần mềm Filemaker để tạo ra file hệ thống giúp người dùng xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng. Hỗ trợ sửa chữa hay tạo mới chức năng của file. Thời gian làm việc: 08h30 17h30 từ thứ 2 thứ 6 - [xem chi tiết]

6. Kỹ Sư Công Nghệ - TLE

• Vẽ Mạch điện tử Altum, Orcad• Lập trình vi điện tử• Lập trình C, C+• Xử lý các lỗi về phần cứng của thang máy và thang cuốn;• Hiểu về thiết kế mạch ứng dụng và phần mềm của thang máy, thang cuốn• Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ Quản lý trực tiếp và chỉ đạo của ban Tổng Giám đốc. - [xem chi tiết]

7. Kỹ Sư Thiết Kế Phần Cứng - Viettel

Nghiên cứu, thiết kế toàn bộ các bo mạch phần cứng số tốc độ thấp khá phức tạp, có nhiều chỉ tiêu đầu vào, đầu ra. Thiết kế các bo mạch số có tốc độ giao tiếp Ethernet dưới 1Gbps với số lớp mạch in dưới 6 lớp; các bo mạch sử dụng DSP, ADC, DAC với tốc độ lấy mẫu dưới 100Msps với số lớp mạch in dưới 8 lớp; các bo - [xem chi tiết]

8. Nhân Viên Thiết Kế M&E - Landco Corp

Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình.Thiết kế bản vẽ hệ thống cơ điện cho các dự án của công ty. Đảm bảo tiến độ thiết kế bản vẽ dự án, thi công theo đúng tiến độ kế hoạch.Chịu trách nhiệm chính cho vấn đề triển khai và phổ biến các yêu cầu kỹ thuật, lập kế hoạch thiết kế chi tiết.Kiểm tra, xác nhận khối lượng c ... - [xem chi tiết]